Věděli jste?

Skupina chronických onemocnění známá jako metabolický syndrom – kam patří obezita, diabetes 2. typu, hypertenze (vysoký krevní tlak), poruchy metabolismu lipidů (tuků) a kardiovaskulární choroby – nabývá na hojnosti přímo mílovými kroky. Každá z těchto chorob se za posledních třicet let stala častější než dřív. A co víc, všechny se dnes objevují už i u pětiletých dětí. Není nic až tak nezvyklého, že pohotovosti zachraňují životy čtyřicetiletým obětem srdečních infarktů. Náctiletí s diabetem 2. typu byli dříve neslýchaným případem; dnes tvoří jednu třetinu všech nových diagnóz diabetu.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že se procento obézních osob po celém světě za posledních 28 let zdvojnásobilo. Věkovou skupinou, která vykazuje nejvyšší nárůst obezity za posledních deset let je skupina dětí ve věku od 2 do 5 let! Této věkové skupině není možné připisovat osobní zodpovědnost svobodné volby.  Jídlo jim podávají dospělí.

Obézní lidé utrácejí více za zdravotní péči. Podle různých studií mají větší problémy s intimními vztahy, manželstvím a plodností.

Pojďme to změnit. Slaďme, ale s rozumem.

Zdroje:
Robert L. Lustig, Cukr náš zabiják
RNDr. Pavel Fořt, CSc. – článek Omyl biblických rozměrů (vyšlo v knize Cukr náš zabiják)